Fastighetsjour

För att öka servicen till våra medlemmar kommer Severins att ta över felanmälan och fastighetsjour.

Felanmälan dagtid (8:00 – 17:00)
Tel. 040 44 23 79

Akuta problem jourtid
Tel. 0707 19 28 29

Severins avgör sedan om ärendet kan vänta tills deras veckorond eller om det behöver åtgärdas omgående. De avgör även om de kan lösa problemet själva eller behöver kontakta någon av de firmor som föreningen har serviceavtal med. Jourtjänsten ingår i dagens avtal med Severins och de debiterar sedan per egen utryckning. Bedömning av vem som skall betala åtgärden sker sedan i enlighet med föreningens stadgar.