Extra föreningsstämma

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för att besluta om förändringar i stadgan som föreslogs på ordinarie föreningsstämman. Stämman äger rum onsdagen den 10e december i styrelserummet på Östra Kristinelundsvägen 27. Kallelse har delats ut till medlemmar.