Elpris

Styrelsen har beslutat att sätta ett elpris på 1,50 kronor per kWh. Priset gäller retroaktivt från 12 maj för trappa A, B och C och från 13 maj för trappa D, E och F. Samma pris gäller för laddboxarna i garaget. Priset kan komma att justeras både nedåt och uppåt beroende på husets totala elförbrukning.