Elmätare

Elmätare och huvudsäkringar för varje lägenhet finns på källarplan i respektive trapphus. Dessa är låsta med kombinationslås och koden finns i Föreningsbroschyren. Det är ”säkrast” att ha en egen uppsättning 16 A säkringar hemma då styrelsen inte kan garantera att det finns i elcentralen.