Drevning av fönster

Vår förvaltare har identifierat ett problem med tätningen kring fönster. Styrelsen har gett Bredablick uppgiften att inleda upphandling av åtgärder för detta. Först skall ett prov på ett referensfönster genomföras för att undersöka omfattningen av arbetet. Arbetet med övriga fönster planeras under våren 2013.