Bygglovsansökan

Nu har föreningen skickat in bygglovsansökan för upplag av sopkärl med plank och pergola. Uppdaterad ansökan finns att läsa under Föreningen/Dokumentarkiv/Anslag.