Bygglovsansökan

Förslag på bygglovsansökan för upplag av sopkärl med plank och pergola finns nu på hemsidan under Föreningen/Dokumentarkiv/Anslag.

Alexander Gamelius, ordf