Bredbandsinstallation, igen…

Vid den intresseförfrågan som styrelsen skickade ut efter sommaren förra året angav ca 90 % av hushållen att de är intresserade av en bättre lösning för bredband. Styrelsen har därför under hösten och vintern undersökt bredbandsmarknaden och kontaktat flertalet leverantörer för att få till bättre anslutningsmöjligheter i fastigheten. Efter noga övervägande har valet fallit på Tele2 som nu får förtroendet att installera ett fastighetsnätverk för bredband och ansluta samtliga lägenheter till detta.

Installationen av nätet kommer att ske under våren och bekostas i sin helhet av Tele2 mot att vi förbinder oss att använda dem som leverantör i nätet i sju år framåt. Föreningen kommer att äga nätet redan från start.

Tele2 erbjuder oss två varianter på abonnemang för bredband i det nya nätet – individuell anslutning respektive gruppanslutning. Vid individuell anslutning ansluts och debiteras varje lägenhet individuellt och det är valfritt att använda datauttaget. Vid gruppanslutning ansluts samtliga lägenheter vilket innebär ett (betydligt) lägre pris men alla måste vara med och betala. Beslut angående typ av anslutning kommer att tas på en extra föreningsstämma, se separat kallelse för detaljer. Var med och påverka!

Information om hur installationen kommer att gå till rent praktiskt kommer inom de närmaste veckorna.