Bredbandsavgift

Styrelsen har beslutat att inkludera bredbandsavgiften i den ordinarie hyran i likhet med t ex kabel-tv. Detta kommer dock inte medföra någon avgiftshöjning.