Bredband

Byte från Tele2 till Bredbandsbolaget kommer att äga rum under maj/juni 2015. Fram till att bytet sker kommer tjänsterna att levereras och faktureras precis som idag via Tele2. lnnan bytet kommer Bredbandsbolaget att skicka ut mer information.