Brandskyddskontroll & OVK

För att säkerställa brandskyddet kommer brandskyddskontroll av eldstäderna genomföras. I samband med detta kommer även sotning att utföras i de lägenheter där det finns behov. För att spara tid och pengar genomförs även obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Efter förslag på föreningsstämman har styrelsen beslutat att genomföra brandskyddskontroll och sotning av eldstäderna på föreningens bekostnad.
OVK + brandskyddskontroll + sotning (vid behov) kommer att utföras torsdag och fredag vecka 49 och avslutas måndag vecka 50. Ytterligare information kommer att delas ut.
Detta är obligatoriskt och om en boende inte ger tillträde vid detta tillfälle så kommer den boende att själv ta kostnaden vid ett återbesök.