Brandskyddskontroll

Arbetet med att reda ut oklarheterna med Simab kring brandskyddsprotokollen fortsätter. Styrelsen har delat ut protokollen till de hushåll där det inte finns några oklarheter. Om ni inte fått något protokoll i er brevlåda avråder styrelsen från användning av eldstaden till dess att styrelsen återkommer med ytterligare information.