Brandsäkerhetsarbete

Styrelsen jobbar löpande med att förbättra brandsäkerheten i fastigheten. Närmast på tur står att byta ut de batteridrivna brandvarnare som sitter i trapphusen mot nätdrivna sådana som förhoppningsvis ska fungera bättre. Vi kommer också se över möjligheterna till för-bättrad brandtätning mellan källarsektionerna.