Bidrag för byte av golvbrunn

Styrelsen har beslutat att införa ett bidrag på 2 000 kronor som boende kan ansöka om vid renovering av badrum. Bidraget gäller endast vid byte från icke godkänd till typgodkänd golvbrunn (krav vid renovering).