Avgiftsänkning

På grund av föreningens goda ekonomi har styrelsen beslutat att avgiften kommer att sänkas med 3 % från och med den 1 april.