Avgifterna höjs 4,5 procent 2009

Ekonomin i föreningen har utvecklats något bättre än väntat. I förra årets långtidsbudget talade vi om ett behov att höja månadsavgifterna med  mellan 4 och 5 procent den 1 januari 2009 för att därefter årligen höja avgifterna motsvarande inflationen – dvs med ca 2 procent.

Styrelsen har nu gjort budget för 2009 och beslutat att höja månadsavgifterna med 4,5 procent den 1 januari 2009. Men sedan räcker det med en höjning på 1,5 procent 2010 och därefter med 1,0 procent årligen under de följande tre åren – allt under förutsättning att vi inte råkar ut för några räntechocker och att övriga kostnader inte ökar med mer än 3 procent.