Återbetalning bredband och telefoni

Eftersom bredbandsinstallationen drog ut lite på tiden och det hela inte började fungera förrän i mitten på oktober har bredbandsavgiften för oktober nu betalats tillbaka i form av en reduktion av kommande månadsavgift med 98 (99?) kr.

De medlemmar som nappat på Tele2:s erbjudande om ett kostnadsfritt första år med bredbandstelefoni ska nu ha fått detta ”återbetalt” genom en reducering av månadsavgiften för januari-mars. Det totala avdraget ska vara 149 kr (startavgift) + 99 kr (fraktavgift) + 828 kr (12 månadsavgifter à 69 kr) = totalt 1 076 kr.