Gemensam el

Vad är gemensam el
även kallad IMD?

Nu är det dags att gå över till gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD). Gemensam el innebär att alla våra privata elnäts- och elleverantörsabonnemang sägs upp och ersätts med ett gemensamt abonnemang som föreningen ansvarar för.

Varför byter vi?

Föreningens årsstämma beslutade förra året att gå över till
gemensam el.

Vad är fördelarna?

Framförallt kostnaden. Genom att ersätta alla privata
elnätsabonnemang med ett så minskar vi elkostnaden för våra medlemmar och
hyresgäster.

Vi möjliggör också satsningar på framtidens teknik så som
solceller på taket.

Vad är nackdelarna?

Eftersom ditt privata elabonnemang ersätts med ett gemensamt
så förlorar du möjligheten att själv välja elleverantör. Föreningen genom
styrelsen kommer att välja elleverantör.

När byter vi och hur lång tid tar det?

Bytet är planerat till vecka 15 och beräknas ta ett par dagar. Skåneinstallatören kommer göra bytet i samarbete med E.ON.

Hur påverkas jag under bytet?

Under bytet kommer strömmen att slås av och på i delar av
huset dagtid. Tänk på att inte öppna och stänga kylskåps- och frysdörren i
onödan. Internet- och TV-anslutning kommer att försvinna under avbrotten. Om du
har larm i lägenheten så kan det vara bra att meddela operatören att strömmen
kommer brytas. Installatörerna behöver inte ha tillgång till din lägenhet. I
annat fall kommer styrelsen att meddela dig.

Hur debiteras jag för elen jag förbrukar?

Fram till övergången kommer du betala din elleverantör
precis som vanligt. Efter övergången kommer föreningen debitera dig för den el
du har förbrukat.

Du kommer att få tillgång till en portal online där du kan
följa din elförbrukning i realtid.

Vad kommer elen kosta?

Föreningen har inte upphandlat elleverantör än. Mer info om
de exakta priserna kommer senare.


Laddboxar

Föreningen har köpt in och installerat sex stycken laddboxar för elbilar och laddhybrider i garaget. Medlemmar som hyr garageplats idag som ställer sig i kö för laddbox innan den 1 maj kommer få en lottad köplats. Därefter gäller vanliga köregler. För mer info, se sidan om garaget: http://www.brfbjare.se/boendeinfo/garageplatser


Radonmätning

Vi har under vintern mätt radonhalten i vårt hus. Resultatet har kommit och vi är långt under riktvärdet på 200 Bq/m3 .


Årsstämma flyttad

På grund av covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta på årsstämman till den 16 juni. Kallelse kommer skickas ut med brev som vanligt.


Husbroschyr

Nu finns originalbroschyren då vårt fina hus byggdes upplagt i dokumentarkivet, Rönneholm.pdf. Trevlig läsning!


Årsstämma

Föreningens årsstämma kommer att äga rum den 23 april kl. 19:00 i Dammfrigården. Dammfrigården finner ni på Korsörvägen 1, en kort promenad hemifrån.
Årsredovisningen har anslagits på föreningens hemsida, i trappuppgångarna och på anslagstavlan utanför tvättstuga 1.
Michaela från Bredablick Ekonomisk Förvaltning kommer att medverka och kan svara på frågor om årsredovisningen.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer. Mycket välkomna!


Nya porttelefoner

Nu är de nya porttelefonerna installerade. En kort instruktionsmanual finns i vårt elektroniska dokumentarkiv http://www.brfbjare.se/documents/diverse/Ringa%201707%20Anv%C3%A4ndarmanual.pdf och på anslagstavlan vid tvättstuga 1.


Radonmätning

Höstens radonmätning är klar. Alla utsatta dosor visade på 60 Bq/m³ eller mindre (vissa under 30 Bq/m³). Gränsvärdet för radon i bostadshus är 200 Bq/m³, så vi ligger långt under gränsvärdet och behöver ej vidta några åtgärder.


Lekstuga på gården

Styrelsen har ansökt om bygglov för att placera en lekstuga på innergården.


Årsstämma

Föreningens årsstämma kommer att äga rum den 19 april kl. 18.30 i Dammfrigården. Dammfrigården finner ni på Korsörvägen 1, en kort promenad hemifrån.
Årsredovisningen har anslagits på föreningens hemsida och på anslagstavlan utanför tvättstuga 1.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer. Mycket välkomna!


Underhåll av tvättstugorna

Under de närmsta veckorna kommer våra tvättstugor att renoveras. På grund av detta
kommer tvättstuga 1 inte kunna bokas från och med den 3 april till den 7 april.
Efter det att renoveringen i denna tvättstuga är klar kommer arbetet att påbörjas i tvättstuga 2.


Avgiftsänkning

På grund av föreningens goda ekonomi har styrelsen beslutat att avgiften kommer att sänkas med 3 % från och med den 1 april.


Byte av batteri i fjärrkontrollen till garaget

Slutar fjärrkontrollen att fungera eller har räckvidden blivit sämre? Då kan det vara dags att byta batteri. Instruktioner för att byta batteri finns i dokumentarkivet Byte av batteri i fjärrkontrollen till garaget.


Ny bostadsrättstilläggsförsäkring från QBE

Folksam har slutat med försäkring för bostadsrätter. Vi har därför ett nytt avtal med QBE som gäller från och med den 1 januari 2017. Info om bostadsrättstilläggsförsäkring finns i dokumentarkivet Bostadsrättsförsakring QBE 2016.


Årstämma

Föreningens årsstämma äger rum den 21 april kl 19:00 i Rönneholmsgården. Årsredovisningen har anslagits på föreningens hemsida och på anslagstavlan utanför tvättstuga 1.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer. Mycket välkomna!


Nytt tvättbokningssystem

Nu är det nya elektroniska tvättbokningssystemet igång. All bokning från och med 1 mars skall göras i det nya systemet. De gamla tavlorna kommer att tas ner. Mer information finns vid bokningstavlorna.

Det går även att boka tid via vår hemsida. Gå in under ”För Boende” -> ”Tvättstugan” och logga in med ert lägenhetsnummer och lösenord.

Bokningssystemet levereras av http://www.bokatvattid.se/.


Växter på gården

Vi gör ett nytt försök att få mer växter på gården. Vi har satt ut fler krukor med nya växter. Om ni har tips och idéer är ni välkomna att kontakta styrelsen. Styrelsen uppmuntrar till engagemang som bidrar till en levande gårdsmiljö där alla i huset kan träffas och umgås.


Renovering av ytterdörrar

Som vi tidigare informerat om kommer vi inom en snar framtid att behöva renovera våra ytterdörrar. Vi vill förtydliga att styrelsen vill bevara dörrarnas utseende så gott det går och planerar en varsam renovering.


Barnkalas

Som ni säkert redan läst så kommer vi att ha ett barnkalas med en teaterföreställning på bakgården den 14 juni. Alla med barnasinnet kvar är så klart välkomna så anmäl er på lapparna i entrén.


Cykelförrådet

Vi är många som använder cykelförrådet så tänk på att försöka parkera cyklarna så att alla kommer fram. Vid höststädningen ska vi göra en ny utrensning av gamla cyklar, men till dess får vi försöka samsas om utrymmet så gott det går. Undvik att parkera cyklar direkt innanför dörren.

Sprickan i väggen får vi tyvärr leva med ett tag till. Det utgör ingen fara men det går inte att täcka med färg. Vi kommer att kontrollera sprickan i samband med uppdatering av underhållsplanen vartannat år.