Nyformad styrelse

Emelie Moltzer har flyttat och avgick därmed som sekreterare. Ordinarie ledamot Siv Benn har tagit över sekreteraruppdraget. Vid sidan av Siv Benn hittar ni som tidigare: Karin Bjerefeldt (ordförande), Janet Nordqvist (kassör), Ann Svensson (ledamot), Enes Varmaz (ledamot), Fabian Ågren (suppleant), Olle Cronqvist (suppleant) och Jenny Grönberg (suppleant).


Föreningsstämma 2022

Årets stämma går av stapeln den 22 mars klockan 18 i Tyska kyrkan. Välkomna.


Ny styrelse

Årsstämman har valt en ny styrelse. Fabian Ågren, Janet Nordqvist och Emelie Moltzer sitter kvar och får tillskott av Katalin Wagner. Joakim Lundqvist sitter kvar som suppleant och får tillskott av Klas Sjöberg och Karin Bjerefeldt.


Städdag

På söndag den 11 oktober samlas vi utanför trappa D för en gemensam städdag. Det kommer finnas en container och en korg för elektronik för återvinning.


Led-lampor i garaget

Vi har nu bytt ut all belysning till LED i garaget. Förhoppningen är att det ska vara miljövänligare, billigare och ge bättre ljus.


Ledig garageplats

Vi har en ledig garageplats. Vill man även ha tillgång till laddbox så kan det ordnas. Vi hyr även ut till personer som inte bor i fastigheten. För mer information klicka här.


Extrainsatt årsstämma

Nu på söndag den 23 augusti klockan 16.00 är det en extrainsatt årsstämma på vår takterass. På grund av covid-19 så ser vi gärna att max en medlem från varje hushåll dyker upp.


Elpris

Styrelsen har beslutat att sätta ett elpris på 1,50 kronor per kWh. Priset gäller retroaktivt från 12 maj för trappa A, B och C och från 13 maj för trappa D, E och F. Samma pris gäller för laddboxarna i garaget. Priset kan komma att justeras både nedåt och uppåt beroende på husets totala elförbrukning.


Ny ordförande

Styrelsen har valt poster för år 20/21. Fabian Ågren tar över efter Alexander Gamelius i rollen som ordförande. Janet Nordqvist sitter kvar som kassör och Emelie Moltzer sitter kvar som sekreterare.


Konstituerande styrelsemöte

Nya styrelsen kommer ha ett konstituerande möte den 24 juni klockan 19.00. På mötet görs en ansvarsfördelning och styrelsen väljer en ordförande, kassör och sekreterare.


Årsstämman avklarad

Årets årsstämma hölls i Tyska kyrkans lokaler. Kortfattat så
konstaterades det att föreningen har en mycket god ekonomi med möjligheter till
investeringar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Motionen om att undersöka
möjligheten för nya hissar röstades ner då det fanns ett brett stöd mot att inskaffa
dem. Årsstämman ålade också styrelsen att under året undersöka om man kan
förbättra husets låssystem.

Vår kassör Janet Nordqvist ställde upp för omval och blev vald. Vår ordförande Alexander Gamelius lämnade styrelsen efter många års engagemang och blev avtackad på mötet med present och applåd. I hans ställe valdes Fabian Ågren som tidigare varit styrelsesuppleant.

Johanna Hadmyr lämnar sin post som styrelsesuppleant och i
hennes ställe träder Joakim Lundqvist in.

Joakim Lundqvist och Kevin Benn fortsätter i valberedningen
och Barbro Rydénius forsätter som internrevisor.


Gemensam el och laddstolpar driftsatta

Nu har anläggningen för gemensam el driftsatts. Boende i trappa A, B och C började använda anläggningen den 12 maj och trappa D, E och F den 13 maj. Fram tills dessa datum betalar boende för elen genom sina privata abonnemang, därefter kommer de bli debiterade av föreningen. Första aviseringen kommer skickas ut i september.

Laddstolparna är också igång. Läs mer om dem här: http://www.brfbjare.se/boendeinfo/garageplatser.


Slutgiltigt datum gemensam el

Nu har ett slutgiltigt datum för gemensam el kommit. Trappa A-C övergår till gemensam el den 12 maj och trappa D-F den 13 maj. Räkna med att det kommer vara strömlöst i lägenheten dagen er trappa berörs mellan klockan 07:00 och 16:00. Gemensamma ytor så som tvättstuga berörs inte.


Fasadrenovering

Vecka 19 eller eventuellt vecka 20 börjar Morneon montera upp ställningar längs gaveln vid nedfarten till garaget. Syftet är att fixa sprickor och skador i fasaden och säkerställa att inga spruckna bitar faller ned på förbipasserande. I samma veva kommer Morneon även laga usidan på några balkonger som har blivit lite spruckna.


Uppdatering gemensam el

Som ni kanske har märkt så har arbetet med gemensam el fortfarande inte startat. Enligt Skåneinstallatören är leveransen av materialet försenat på obestämd tid. Vi har ingen prognos för när det kan komma igång.


Gemensam el försening

Skåneinstallatören som installerar gemensam el till föreningen har meddelat att de är försenade med starten. Vi har inte blivit meddelade något nytt startdatum.


Covid-19

Folkhälsomyndigheten har idag uppdaterat sina rekommendationer för personer över 70 år. De rekommenderar att man undviker att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller att vistas på andra platser där männiksor samlas. De rekommenderar också att man undviker kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel.

Vi har flera medlemmar i föreningen som erbjudit sig att hjälpa våra medlemmar över 70 år och de som har isolerat sig på grund av symptom. Behöver du hjälp? Kontakta styrelsen genom http://www.brfbjare.se/kontakt så vidarebefodrar vi kontaktuppgifter.


Gemensam el

Vad är gemensam el
även kallad IMD?

Nu är det dags att gå över till gemensam el med individuell mätning och debitering (IMD). Gemensam el innebär att alla våra privata elnäts- och elleverantörsabonnemang sägs upp och ersätts med ett gemensamt abonnemang som föreningen ansvarar för.

Varför byter vi?

Föreningens årsstämma beslutade förra året att gå över till
gemensam el.

Vad är fördelarna?

Framförallt kostnaden. Genom att ersätta alla privata
elnätsabonnemang med ett så minskar vi elkostnaden för våra medlemmar och
hyresgäster.

Vi möjliggör också satsningar på framtidens teknik så som
solceller på taket.

Vad är nackdelarna?

Eftersom ditt privata elabonnemang ersätts med ett gemensamt
så förlorar du möjligheten att själv välja elleverantör. Föreningen genom
styrelsen kommer att välja elleverantör.

När byter vi och hur lång tid tar det?

Bytet är planerat till vecka 15 och beräknas ta ett par dagar. Skåneinstallatören kommer göra bytet i samarbete med E.ON.

Hur påverkas jag under bytet?

Under bytet kommer strömmen att slås av och på i delar av
huset dagtid. Tänk på att inte öppna och stänga kylskåps- och frysdörren i
onödan. Internet- och TV-anslutning kommer att försvinna under avbrotten. Om du
har larm i lägenheten så kan det vara bra att meddela operatören att strömmen
kommer brytas. Installatörerna behöver inte ha tillgång till din lägenhet. I
annat fall kommer styrelsen att meddela dig.

Hur debiteras jag för elen jag förbrukar?

Fram till övergången kommer du betala din elleverantör
precis som vanligt. Efter övergången kommer föreningen debitera dig för den el
du har förbrukat.

Du kommer att få tillgång till en portal online där du kan
följa din elförbrukning i realtid.

Vad kommer elen kosta?

Föreningen har inte upphandlat elleverantör än. Mer info om
de exakta priserna kommer senare.


Laddboxar

Föreningen har köpt in och installerat sex stycken laddboxar för elbilar och laddhybrider i garaget. Medlemmar som hyr garageplats idag som ställer sig i kö för laddbox innan den 1 maj kommer få en lottad köplats. Därefter gäller vanliga köregler. För mer info, se sidan om garaget: http://www.brfbjare.se/boendeinfo/garageplatser


Radonmätning

Vi har under vintern mätt radonhalten i vårt hus. Resultatet har kommit och vi är långt under riktvärdet på 200 Bq/m3 .