Historia

Solljus och Luft!Vårt vackra hus och grannhuset i vinkel byggdes 1938 av byggmästaren Frans Bergquist. ”Rönneholm”, som fastigheterna kallades, lanserades stolt i en tidstypisk reklambroschyr. Här gjorde man ”en insats att förena konstnärlig smak och hantverksmässigt arbete med tidens teknik.” Redan från början fanns bil- och cykelgarage, med plats för 44 bilar – vilken framsynthet! På senare år har Kristinelundsvägen stängts av, gång- och cykelbanor anlagts och lekplatsen rustats upp, vilket ytterligare bidragit till denna fridfulla och sköna oas mitt i Malmö. Trots att staden har vuxit upp runt omkring oss, kan vi än idag lyda uppmaningen i broschyren från 1938 att gå ut på våra balkonger och ”se, vilket panorama som utbreder sig för Edra blickar”!

”Rönneholm” drevs i många decennier som hyreshus, med varierande intresse från dess olika ägare. För att se till att huset sköttes på ett bra sätt och bevara dess fina egenskaper, bildade hyresgästerna 1986 Bostadsrättsföreningen Bjäre.  Sedan tog det ytterligare elva år av förhandlingar och kamp innan föreningen äntligen kunde förvärva huset den 15e december 1997!

Sammanfattning

1938-39 uppfördes funkishuset vid Rönneholmsparken av byggmästaren Frans Bergquist.

1986 Bildades bostadsrättsföreningen Bjäre.

1997 Den 15 december 1997 köpte föreningen fastigheten. Innan föreningen tog över hade samtliga fönster bytts ut mot nya med energiglas.

1998 Takrenovering (Derbigum). Stambyte vattenledningar. Spolning avloppsrör. Ny styrning av fjärrvärmeanläggning.

2000 Ny el i vindsgången. Nya tvättmaskiner och torktumlare.

2002 Fasadrenovering.

2004 Garagerenovering, ny gård.

2005 Renovering av skadade balkonger och socklar.

2006 Hissrenovering.

2007 Entrédörrar mot gata och gård renoveras.

2008 Nytt kabel-tv-nät med multimediauttag. Ny el i fastigheten. Fasad mot gårdssida målas, liksom plåtkanter på tak.

2009 Relining av avloppsrör. Tvättstugor renoveras. Trapphus, källargångar och vindsgång målas. Nya dörrar i källargång och vindsgång. Återvinningsrum byggs. Cykelförråd byggs ut.

2010 Inköp nya utemöbler.

2011 Installation av fastighetsnät för bredband och anslutning till Tele2:s fibernät via gruppanslutning.

2012 Installation av system för fjärröppnare till garageporten. Brandförebyggande åtgärder. Nya krukor och växter till både fram- och baksida.

2013 Tätning kring fönster i samtliga lägenheter. Brandtätning i källarutrymmen. Nyuppbyggnad av stödmur vid garagenedfart. Nya cykelställ på framsidan.

2014 Utbyte av tvättmaskiner påbörjat. Nya odlingslådor för barn på baksidan.

2015 Nya planteringar på innergård och takterrass. Vattenutkast på takterrassen. Målat fönster och dörrar i vindsgångarna. Renoverat garageporten.

2016 Samtliga tvättmaskiner utbytta. Elektroniskt tvättbokningssystem. Renoverat entrédörrar. Nytt miljöhus.

2017 Nya porttelefoner med taggsystem. Renovering av torkrummen.

2018 Relining av liggande avloppsledningar i källaren. Spolning av samtliga avlopp. OVK och besiktning av eldstäder.

2019 Balkongbesiktning och radonmätning.

2020 Gemensam el införskaffades. Sex laddboxar i garaget för elfordon installerades. Lagningar i fasaden. Samtliga lampor i garaget byttes till LED.

2021 Originalelement utbytta i alla lägenheter. Nya låskolvar i källaren.

2022 Åtta nya laddboxar för elfordon i garaget. Nytt digitalt låssystem med dörrautomatik i garaget och cykelförrådet.