Styrelsen

För att underlätta arbetet i styrelsen har vi en tydlig ansvarsfördelning:

Ordförande
Alexander Gamelius
ordf@brfbjare.se
Tel 040 – 65 00 700
Suppleant
Catharina Christoffersson
Sekreterare
Emelie Moltzer
sekr@brfbjare.se
Suppleant
Marie-Louise Lindgren
Ledamot
Fredrik Söderstedt
Suppleant
Johanna Hadmyr
Ledamot
Janet Nordqvist