Styrelsen

Ledamöter

  • Fabian Ågren (ordförande)
  • Emelie Moltzer (sekreterare)
  • Janet Nordqvist (kassör)
  • Katalin Wagner

Suppleanter

  • Karin Bjerefeldt
  • Joakim Lundqvist
  • Klas Sjöberg

Kontakta styrelsen här: Kontakt