Ekonomi och budget

Föreningens ekonomi är mycket god och utsikterna är stabila. Inga höjningar av avgifterna har skett under de senaste åren och styrelsen bedömer i nuläget att inga höjningar heller är nödvändiga inom den närmsta framtiden.

Föreningen har en hyresrätt som på sikt kan minska belåningen och förbättra föreningens ekonomi ytterligare den dag den säljs. Det är en 2:a på 64 kvm.