Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ny ordförande

Styrelsen har valt poster för år 20/21. Fabian Ågren tar över efter Alexander Gamelius i rollen som ordförande. Janet Nordqvist sitter kvar som kassör och Emelie Moltzer sitter kvar som sekreterare.


Årsstämman avklarad

Årets årsstämma hölls i Tyska kyrkans lokaler. Kortfattat så
konstaterades det att föreningen har en mycket god ekonomi med möjligheter till
investeringar och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Motionen om att undersöka
möjligheten för nya hissar röstades ner då det fanns ett brett stöd mot att inskaffa
dem. Årsstämman ålade också styrelsen att under året undersöka om man kan
förbättra husets låssystem.

Vår kassör Janet Nordqvist ställde upp för omval och blev vald. Vår ordförande Alexander Gamelius lämnade styrelsen efter många års engagemang och blev avtackad på mötet med present och applåd. I hans ställe valdes Fabian Ågren som tidigare varit styrelsesuppleant.

Johanna Hadmyr lämnar sin post som styrelsesuppleant och i
hennes ställe träder Joakim Lundqvist in.

Joakim Lundqvist och Kevin Benn fortsätter i valberedningen
och Barbro Rydénius forsätter som internrevisor.


Problem med elen

Vissa i huset har haft problem med elen sedan översvämningen. Vi har inte kunnat hitta något fel i huset utan troligtvis ligger felet utanför fastigheten.


Översvämning

Polygon har nu inspekterat källaren och garaget efter översvämningen och vi har placerat avfuktare i källaren. Övriga utrymmen skall självtorka så vi behöver hålla dörrarna öppna ytterligare ett tag. De boende som fått skador på ägodelar skall kontakta sitt egna försäkringsbolag. Vi kom lindrigt undan denna gången tack vare en snabb insatts. Tack till alla som hjälpte till och framförallt till den person som uppmärksammade det hela.


Garaget

Garaget behöver torka och städas och för att underlätta detta arbete behöver garaget vara tomt tillsvidare.


Miljörum – gammal rundvandring


Tvättstuga – gammal rundvandring