Renoveringar

Skriftligt tillstånd från styrelsen krävs: Vid utbyte av entrédörr, värmelement, ändring i bärande väggar, förändringar i elcentral, vvs-system och renovering av våtrum. Ritning samt uppgifter om entreprenör ska bifogas ansökan. Intyg att renovering följer gällande normer ska också medfölja.

Skriftlig anmälan till styrelsen krävs: Vid förändringar i lägenhetens el-system och förändring av planlösning (dvs ingrepp i ej bärande väggar). Ritning och uppgift om hantverkare ska bifogas anmälan.

Om du anlitar hantverkare som behöver stänga av något som påverkar andra boende (t ex vatten, el, värme, gas mm.) måste detta anslås i entrén.

Länk till anmälan:

Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet-badrum

Badrum

Innan du renoverar ditt badrum måste du kontakta styrelsen. Ändras rördragning eller väggar vill vi dessutom ha en ritning över hur badrummet ska utformas och namn på hantverkaren som måste vara auktoriserad för arbeten i våtrum enligt BBV eller GVKs branschregler. Auktoriseringen krävs för att din hemförsäkring ska kunna täcka en eventuell vattenskada som annars kan bli mycket kostsam för dig personligen (detta har hänt). Ett absolut krav enligt våtrumsreglerna är att du byter golvbrunn och där rekommenderar vi PURUS golvbrunn ODEN som både är säker och lättstädad.

Eftersom föreningens avloppsrör är relinade (ett nytt plaströr är gjutet inuti de gamla järnrören) får inte vinkelslip eller annan varm metod användas för att kapa avloppsrören när ny golvbrunn installeras (då smälter plaströret).

För att uppmana till renovering av gamla badrum och i och med detta byte till modern golvbrunn erbjuder föreningen ett bidrag om 2 000 kr när du byter från en gammal icke-typgodkänd golvbrunn till en ny och godkänd.

Vill du veta mer om renovering av badrum kan du klicka på nedanstående länkar:

Byggkeramikrådets lista över godkända system
Säkra Våtrum – Branschregler för tätskikt i våtrum

Att tänka på vid renovering

I vår förening har det i en lägenhet påträffats asbest i golvplattor av äldre modell i hallen. Även om asbest är förbjudet sedan länge kan det alltså finnas kvar i äldre byggnader då det tidigare använts som armering i golvplattor och PVC-mattor, i lim för golvmattor, samt i kakelfix och i kakelfogar. Asbest är ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat, men då material innehållande asbest börjar bearbetas kan fibrer frigöras och bilda damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar. Då asbest utgör en risk för dem som arbetar i byggbranschen vill vi uppmärksamma att det är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att innan renovering ta reda på om det finns asbest i lägenheten. Om en renovering skulle innefatta rivning av material där asbest förekommer MÅSTE det saneras enligt regler från Arbetsmiljöverket. Läs mer om asbestprov på exempelvis:

http://www.fiberanalys.com/

http://www.kliniskkemi.se

http://alsglobal.se/miljoe/asbest

http://www.eurofins.se/

Installation av kamin eller kassett i befintlig öppen spis

För att få installera en braskamin eller annan eldstad krävs att en anmälan lämnas in till Stadsbyggnadskontoret. Den blankett som skall skickas in till stadsbyggnadskontoret går att finna på Malmö Stad. (Blanketten heter ”Bygganmälan-Braskamin”).
När stadsbyggnadskontoret har gett den sökande ett startbesked kan installationen av kaminen eller kassetten göras. När installationen är gjord ska besiktning utföras av sakkunnig person, vars kompetens prövats av stadsbyggnadsnämnden och som ej utfört installationsarbetet. Besiktningsprotokollet skall sedan skickas till stadsbyggnadsnämnden, som därefter utfärdar slutbesked. Kopia av besked och besiktning ska även skickas till styrelsen.

Installation av tvättmaskin med inkoppling till vask

En tvättmaskin bör kopplas till en golvbrunn. Det är inte förbjudet att koppla in tvättmaskin i köket med inkoppling till vaskens avlopp, men branschen avråder från det. En tvättmaskin pumpar ut betydligt mycket mer vatten än en diskmaskin. Om olyckan skulle vara framme och vatten pumpas ut på golvet och det uppstår en vattenskada, ska bostadrättshavaren/hyresgästen vara medveten om att ingen försäkring täcker en sådan skada. Det blir då bostadrättshavaren/hyresgästen som ansvarar för reparationskostnaderna. Med detta sagt rekommenderar styrelsen den som ändå vågar installera tvättmaskin med inkoppling till vaskens avlopp:

  • Att i första hand låta fackman sköta installationen
  • Att placera ett såkallat droppskydd under tvättmaskinen
  • Att noggrant fastgöra avloppsslangen
  • Att aldrig lämna lägenheten när maskinen tvättar
  • Att alltid stänga av tappvattnet när man inte tvättar