Garage

Brf Bjäre har ett garage med 35 platser för bilar och 6 platser för motorcyklar. 6 platser är utrustade med laddboxar för elbilar och laddhybrider.

Just nu finns det inga lediga platser i garaget för bil och det är kö. Det finns däremot lediga platser för MC. Alla laddboxar är upptagna och det är separat kö till dessa. På grund av lång kö så tar vi för tillfället inte emot externa hyresgäster. Se regler längre ned på sidan. Kontakta garageansvarig här om du är intresserad.

Priser

Bilplats:

  • 500 kr/månad för medlemmar i föreningen.
  • 772 kr/månad inklusive moms för övriga.

Bilplats med laddbox:

  • Samma pris som ovan.
  • Elen debiteras med 2,8 kr per kWh.

MC/mopedplats:

  • 300 kr/månad.

Laddboxar

Föreningens sex laddboxar är utrustade med typ 2-uttag. Äldre bilar med typ 1 behöver kompletteras med en adapter för att kunna utnyttja laddboxarna.

Den förinstallerade effekten är 3,6 kW vilket motsvarar en laddhastighet på cirka 3 mil per timma.

Kostnaden för elen som förbrukas debiteras den som hyr laddboxen. Priset för elen är detsamma som för föreningens gemensamma el.

Regler

I samtliga fall gäller tre månaders uppsägningstid och att boende i huset har företräde till lediga platser. Garageplatser är inte bundna till en viss lägenhet, det vill säga om en bostadsrätt säljs går platsen till nästa person i kön, inte till köparen.

Laddboxarna har en separat kö. En förutsättning för att ställa sig i kön är att man redan hyr en plats i garaget.

Det finns även möjlighet att parkera lådcyklar och cykelvagnar i garaget. Hör av er till styrelsen.

Är du intresserad av en garageplats med eller utan laddbox? Använd kontaktformuläret!