Garage

Brf Bjäre har ett garage med 35 platser för bilar och 6 platser för motorcyklar. 6 platser är utrustade med laddboxar för elbilar och laddhybrider. I garaget har man tillgång till tvättplats med kall- och varmvatten.

Det finns lediga platser för både bil och MC. Alla laddboxar är lediga, se regler längre ned på sidan. Kontakta garageansvarig här om du är intresserad.

Priser

Bilplats:

  • 400 kr/månad för boende i huset.

Bilplats med laddbox:

  • 425 kr/månad för boende i huset.
  • 1,5 kr/kWh för boende i huset.

MC/mopedplats:

  • 300 kr/månad för boende i huset.

Laddboxar

Föreningens sex laddboxar är utrustade med typ 2-uttag. Äldre bilar med typ 1 behöver kompletteras med en adapter för att kunna utnyttja laddboxarna.

Den förinstallerade effekten är 3,6 kW vilket motsvarar en laddhastighet på cirka 3 mil per timma. För större elbilar har föreningen möjlighet att öka laddhastigheten för enskilda laddboxar till cirka 6 mil per timma. Kontakta styrelsen om intresse finns.

Kostnaden för elen som förbrukas debiteras den som hyr laddboxen. Priset för elen är detsamma som för föreningens gemensamma el.

Regler

I samtliga fall gäller tre månaders uppsägningstid och att boende i huset har företräde till lediga platser. Garageplatser är inte bundna till en viss lägenhet, det vill säga om en bostadsrätt säljs går platsen till nästa person i kön, inte till köparen.

Laddboxarna har en separat kö. En förutsättning för att ställa sig i kön är att man redan hyr en plats i garaget. När en laddbox blir ledig får den medlem som är först i kön 6 månader på sig att visa att man insförskaffat elbil eller laddhybrid. Därefter tilldelas man en plats med laddbox. Införskaffar man ingen eller ångrar sig går rätten vidare till nästa medlem i kön.

Det finns även möjlighet att parkera lådcyklar och cykelvagnar i garaget. Hör av er till styrelsen.

Är du som medlem i Brf Bjäre intresserad av en garageplats med eller utan laddbox? Använd kontaktformuläret!