Akutnummer

Ekonomisk förvaltning
Bredablick sköter vår ekonomiska förvaltning och kan kontaktas angående avgiftsavier, försäljning, etc.
Tel. 010 177 59 00
https://bredablickforvaltning.se/

Felanmälan dagtid (7:00 – 16:00)
Felanmälan sköts av vår tekniska förvaltare Lars Hansson i Skåne AB.
Felanmälan dagtid görs enklast via telefon 040-49 69 55 eller via e-post larshansson.iskane@telia.com.

Det är vår tekniska förvaltare som avgör om ärendet kan vänta till veckoronden eller om det behöver åtgärdas omgående. De avgör även om de kan lösa problemet själva eller behöver kontakta någon av de entreprenörer som föreningen har serviceavtal med. De kommer att bedöma vem som ansvarar för åtgärden, d.v.s om den sker i enlighet med föreningens stadgar eller är den boendes ansvar, och debiterar enligt detta.

Akuta problem jourtid
Vid akuta problem jourtid kontakta Örestads bevakning via telefon 040 93 12 70. Föreningen betalar per utryckning och om det är åtgärder innom boendes ansvarsområde (t.ex. el i lägenheten) kommer den boende att debiteras för utryckningen.

Följande företag skall dock kontaktas direkt av boende för snabbast service:

Kabel -TV
Problem med tv-mottagningen ring:
Telenor, tel. 020 222 222
https://www.telenor.se

Bredband
Problem med bredband ring:
Telenor, tel. 020 222 222
https://www.telenor.se

Avlopp
Problem med avlopp ring:
Spolarna, tel. 040 19 00 64

Garageport
Felanmälan av garageporten ring:
KONE, tel. 0771 50 00 00

Bostadsrättstilläggsförsäkring
Brf Bjäre har en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring som gäller för alla medlemmar, via Trygghansa. Varje medlem måste dock fortfarande ha en egen hemförsäkring, men kan avstå från bostadsrättstillägget i denna.

Önskar du komma i kontakt med Trygghansa kan du göra det på följande sätt:

Vid skadeanmälan: Ring 0771-111500 eller mejla dem på www.trygghansa.se/foretag

Har du frågor eller behöver rådgivning: Ring 0771-111700 eller mejla dem på www.trygghansa.se/kontakt

Uppge försäkringsnummer 25-1345849-02 vid kontakt med Trygghansa.

Villkor för tilläggsförsäkringen hittar du i vårt dokumentarkiv, TryggHansa bostadsrättstillägg.pdf.