Author Archive

Växter på gården

Vi gör ett nytt försök att få mer växter på gården. Vi har satt ut fler krukor med nya växter. Om ni har tips och idéer är ni välkomna att kontakta styrelsen. Styrelsen uppmuntrar till engagemang som bidrar till en levande gårdsmiljö där alla i huset kan träffas och umgås.


Renovering av ytterdörrar

Som vi tidigare informerat om kommer vi inom en snar framtid att behöva renovera våra ytterdörrar. Vi vill förtydliga att styrelsen vill bevara dörrarnas utseende så gott det går och planerar en varsam renovering.


Barnkalas

Som ni säkert redan läst så kommer vi att ha ett barnkalas med en teaterföreställning på bakgården den 14 juni. Alla med barnasinnet kvar är så klart välkomna så anmäl er på lapparna i entrén.


Cykelförrådet

Vi är många som använder cykelförrådet så tänk på att försöka parkera cyklarna så att alla kommer fram. Vid höststädningen ska vi göra en ny utrensning av gamla cyklar, men till dess får vi försöka samsas om utrymmet så gott det går. Undvik att parkera cyklar direkt innanför dörren.

Sprickan i väggen får vi tyvärr leva med ett tag till. Det utgör ingen fara men det går inte att täcka med färg. Vi kommer att kontrollera sprickan i samband med uppdatering av underhållsplanen vartannat år.


Extra föreningsstämma

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma för att besluta om förändringar i stadgan som föreslogs på ordinarie föreningsstämman. Stämman äger rum onsdagen den 10e december i styrelserummet på Östra Kristinelundsvägen 27. Kallelse har delats ut till medlemmar.


Ny tvättmaskin beställd

Styrelsen har beslutat att köpa in en ny tvättmaskin till tvättstuga 1. Det blir samma fabrikat, Electrolux, men en ny leverantör. Maskinen kommer att installeras under vecka 44.


Status i tvättstugan

Valet av leverantör av den nya tvättmaskinen kommer att påverka även när de andra maskinerna i tvättstugorna ska bytas i framtiden. Totala kostnaden för alla maskinerna är ca 200 000 kr ex moms och till detta kommer även ett löpande serviceavtal. Styrelsen måste få tid att undersöka vilka alternativ som finns innan vi kan fatta beslut. Även de olika maskinernas energiförbrukning och prestanda måste vägas in så att alla blir nöjda. Styrelsen hoppas att kunna fatta ett beslut nästa vecka.


Trasig tvättmaskin

Den trasiga tvättmaskinen i tvättstuga 1 är inte värd att reparera. Styrelsen undersöker hur vi på bästa sätt ska byta ut våra gamla tvättmaskiner. Vi har för tillfället inget datum när vi får en ny maskin till tvättstuga 1.


Värmesystemet fungerar som det ska igen.

Vi har nu bytt det trasiga ställdonet till värmesystemet och det ska fungera igen. Meningen är att styra temperaturen för att undvika att elementen ska bli för varma och på så sätt minska vår värmekostnad.


Problem med värmen

Vi har problem med regleringen av värmen i huset. Reparatör ska komma i veckan.


Problem med elen

Då problemen har upphört har vi inte fortsatt med felsökningen.


Problem med elen

Vissa i huset har haft problem med elen sedan översvämningen. Vi har inte kunnat hitta något fel i huset utan troligtvis ligger felet utanför fastigheten.


Miljörummet

Styrelsen har skickat in en komplettering till bygglovsansökan för upplag av sopkärl med pergola. Bygglovsansökan finns att läsa under:
Föreningen/Dokumentarkiv/Anslag


Översvämning

Polygon har nu inspekterat källaren och garaget efter översvämningen och vi har placerat avfuktare i källaren. Övriga utrymmen skall självtorka så vi behöver hålla dörrarna öppna ytterligare ett tag. De boende som fått skador på ägodelar skall kontakta sitt egna försäkringsbolag. Vi kom lindrigt undan denna gången tack vare en snabb insatts. Tack till alla som hjälpte till och framförallt till den person som uppmärksammade det hela.


Garaget

Garaget behöver torka och städas och för att underlätta detta arbete behöver garaget vara tomt tillsvidare.


Översvämning i källare och garage

Det kraftiga regnet har orsakat översvämning i föreningens källare och garage. Källaren är under kontroll men det står fortfarande vatten i garaget. För tillfället stiger det inte men det är risk för mer regn. Vi rekommenderar att man inte parkerar i garaget tills vattnet sjunkit undan. I källaren är förråden mellan trappa D och E drabbade men det är bra om man tittar till sitt förråd för säkerhets skull. I trappa E har det regnat in i genom en ventil vilket har orsakat lite vatten i trapphuset.


Torktumlare i tvättstuga 1 är felanmäld

Torktumlare i tvättstuga 1 är felanmäld till Electrolux.


Rutin för felanmälan av garageporten

Felanmälan av garageporten skall göras av boende direkt till KONE på telefon 020 99 36 36.


Problem med tv

Under vecka 27 inträffade två olika fel som påverkade tv-mottagningen i huset. Den 2/7 åtgärdades felet samma dag men den 5/7 kunde inte felet åtgärdas förrän den 7/7, detta beroende på att det var helg.
I fortsättningen skall felanmälan göras direkt till Canal Digital, 0770 11 55 11, så att de kan bedöma omfattningen av problemet.
Alexander Gamelius


Problem med TV är felanmält

Canal Digital har bytt nummer till 0770 11 55 11